Reklamační řád

Je-li smluvní stranou (kupujícím) spotřebitel, řídí se obchodní podmínky občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou (kupujícím) podnikatel, řídí se obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Prodávající poskytuje zákonnou záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při dodání poškození obalu zásilky, musí tuto skutečnost oznámit dopravci, zásilku nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu. Zjistí-li kupující po rozbalení zásilky vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo objednávky, název výrobku, popis závady a kontatní údaje zákazníka.
Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.
Vrácení zboží kupujícím je možné bez udání důvodu do 14 dnů po převzetí zásilky. Kupující může vrátit celou zásilku v případě, že je úplná a nepoškozená. Společně se zbožím musí kupující prodávajícímu zaslat zpět také daňový doklad/fakturu, která bude prodávajícím stornována. Kupující může vrátit také část zásilky ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zboží určené k vrácení nesmí nést známky použití a musí být v neporušeném a nepoškozeném obalu.
Při vrácení části zásilky musí kupující uhradit cenu celé zásilky, část ceny za vrácené zboží bude prodávajícím vrácena kupujícímu obratem po vyřízení reklamace, nejpozději do 14 dnů. Poklesne-li vrácením části zásilky hodnota objednaného zboží pod limit pro bezplatné dopravné, bude kupujícímu dopravné účtováno dle platného ceníku. Náklady na dopravu vráceného zboží prodávajícímu hradí kupující.
Prodávající zajistí řešení reklamace opravou nebo náhradou za zboží jiné, obdobné, se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry nebo finanční náhradou s přihlédnutím k aktuální tržní hodnotě zboží.
V případě neoprávněné reklamace může prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou, testováním a dopravou. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku, nebo po zaplacení faktury.
Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení jsou podávány pouze na základě reklamačního čísla.

V případě vracení zboží nebo zasílání zboží k reklamaci zpět prodejci, je třeba zboží zabalit v souladu s požadavky přepravní společnosti. Pokud využijete námi objednanou přepravu, jedná se o podmínky společnosti PPL pro balíkovou přepravu a DHL pro paletovou přepravu.
Podmínky pro správné zabalení balíkové zásilky ZDE
Podmínky pro správné zabalení paletové zásilky ZDE

V případě dalších dotazů kontaktujte naše zákaznické centrum:
E-mail: info@vybavdilnu.cz
GSM: +420 733 718 536